Retail Audit

Vkladáte všetky nádeje na úspešný obchod do rúk obchodných zástupcov, jedinečného produktu, či promo akcie? Potom by Vás určite zaujímalo ako darí jednotlivým aspektom Vášho biznisu. Predstavujeme Vám službu retail audit, unikátne spojenie viacerých ukazovateľov, ktoré odhalia dáta, ktoré Vám pomôžu. Audity realizujú profesionálne tímy viac ako 70 auditorov naprieč Českou a 35 auditorov naprieč Slovenskou republikou. Majte pod kontrolou prácu svojich obchodných zástupcov, situáciu na trhu, vývoj cien a schopnosť zamestnancov predajne vyjsť náročným zákazníkom v ústrety.

19
tis.
auditov ročne
21
tis.
EAN kódov v našej databázi
115
monitorovaných kategórií a subkategórií

Monitoring práce obchodných zástupcov: PPM Socrates®

Vnútorné hodnotenie tímu obchodných zástupcov nie je často objektívne. Zistite ako sa darí Vašim obchodným zástupcom pomocou uchopiteľných dát. Výsledky sledovania obchodných zástupcov sú adresné a to nielen v odhalení silných a slabých stránok. Vďaka produktu SOCRATES® ihneď odhalíte, na ktorých predajniach dosahuje konkrétny obchodný zástupca lepšie alebo horšie obchodné výsledky.

Ako budeme hodnotiť Váš obchodný tím? Najčastejšími kritériami pre hodnotenie práce obchodného zástupcu sú:

 • dostupnosť TOP výrobkov – sledovanie produktov na regáli, podiel na regáli a sortimente, dostatočné zásoby, čistota
 • distribúcia OOS a OSA
 • regálová pozícia a podiely v porovnaní s konkurenciou, spôsob prezentácie vlastných značiek na predajnej ploche
 • komunikácia a aktivity obchodného zástupcu na predajni

Monitoring vývoja trhu: PPM Store.track®

Sledujte informácie o trhu každý deň a reagujte na konkurenciu včas. Služba sa zameriava na aspekty, podľa ktorých analyzuje ako si klient vedie v porovnaní s konkurenciou a s ohľadom na vývoj trhu. Sledujeme za Vás:

 • vývoj podielu tovaru na regáli, v akom pomere sa o priestor  delíte so svojou konkurenciou
 • koľko rôznych výrobkov v kategórii si môže spotrebiteľ vybrať
 • šírku sortimentu alebo akú veľkú plochu zaberajú v rámci druhotného umiestnenia Vaše výrobky

Monitoring ceny produktu: PPM Price monitor®

Monitoring ceny vám ukáže jasný obraz o cenách na regáli, sleduje ceny výrobkov v letákoch, akčné ceny, promo ceny a nastavenie cenových mantinelov. Sledujte cenu produktu, my pre Vás vypracujeme aktuálne cenové prehľady, analýzu vývoja cien a aktivitu akčných cien.

Monitoring aktivít na predajni: Mystery shopping

Mystery shopping slúži k rýchlemu overeniu kvality maloobchodných služieb a personálu. V rámci služby Mystery shopping vyšleme do predajne tajného zákazníka. Jeho úlohou môže byť nákup produktu, hranie určitého scenára k overeniu predajných argumentov a reakcií obsluhy, či vyhodnotenie stavu predajne. Služba je jedinečná tým, že dáva klientovi možnosť veľmi rýchlo reagovať na výsledky prieskumu.

Čo využitím služby Retail Audit získate?

 • unikátne argumenty pre obchodné jednania s reťazcami
 • podložené fakty pre interné rozhodovanie o investíciách a inováciách
 • konkurenčnú výhodu a skvelé informácie k ďalšiemu rozhodovaniu
 • spätnú väzbu zastúpenia výrobkov na regáli oproti konkurencii
 • dohľad nad cenami výrobkov a ich správnu propagáciu
 • hodnotenie personálu predajní, kde je Váš produkt vystavený