Virtual Promoter

Virtual Promoter

V decembri 2015 ppm factum zakúpilo exkluzívne práva pre uvádzanie na trh absolútnej novinky vo svete interaktívnej reklamy. Ide o nemecké zariadenie od spoločnosti Ameria, využívajúci snímanie pohybu.

Novinka Virtual Promoter (ViP)sľubuje spracovať reklamu či produktovú ponuku originálnym, úplne novým spôsobom. Vďaka kreatívnej, zábavnej forme alikácií ide s pomocou ViP nosiča komunikovať omnoho väčšie množstvo informácií, a to úplne neagresívnou formou, ktorú potencionálny zákazník vníma pozitívne.