REAL FEEL od ppm iniciuje zmeny v oblasti sales promotion

09. 06. 2021

V poslednom vydaní retailového magazínu Zboží a Predaj sa redaktor pozrel na tému sales promotion.

Ako vidíme tento segment u nás v ppm a čo nás viedlo k založeniu hybridnej agentúry REAL FEEL sa dozviete v priloženom článku na strane 52: 

 Zboří a Prodej 4/2021.