Predstavenie GIMMO vzbudilo nadšenie

15. 02. 2016

V dňoch 1. – 3. 2. 2016 prebehla plánovaná premiéra virtuálneho promotéra GIMMO počas Retail Summitu 2016.

Viac ako 600 účastníkov konferencie si prišlo osobne pozrieť interaktívnu novinku.

Pre 70 % hostí to bolo prvé stretnutie s interaktívnym zariadením ovládaným pohybom. 217 návštevníkov si vyskúšalo funkcie, možnosti a potenciál GIMMO na vlastnej koži. 80 % z tých, ktorí novinku videli, si dokážu predstaviť aspoň jednu z funkcií virtuálneho promotéra pre konkrétne využitie v ich oblasti podnikania.

Oslovení najviac ocenili interaktivitu a moderný charakter zariadenia. Vybrané komentáre z dotazníkov po návšteve:

„Po dlhej dobe skutočne zaujímavá novinka, oceňujeme hlavne to, že je moderná a trendy“

„Nečakaná možnosť spojenia zábavy a reklamy, také spojenie má budúcnosť“

„Aplikácia je dobre riešená, páči sami, že sa dá upraviť na mieru podľa toho, čo máme k dispozícii a čo chceme komunikovať.“

GIMMO. Vedie k cieľu.