ppm promo academy – hosteska ako ambasádor značky

16. 10. 2014

Impulsom pre vznik „ppm promo academy – hosteska ako ambasádor značky“  bolo hľadanie spoločnej cesty s našim dlhoročným klientom - spoločnosťou  Henkel - smerujúcej ku zvýšeniu efektivity promo akcií v segmente detergentov (Silan, Persil, Perwoll, Somat a daľšie).

Pre spoločnosť Henkel pripravujeme sales promotion naprieč mnohými segmentami. Prostredníctvom akcií za účasti hostesiek sa venujeme podpore predaja kozmetiky a detergentov. Pre divíziu kozmetiky sme pred štyrmi rokmi vytvorili tím "kozmetických špecialistiek", ktoré prešli tréningovým programom zameraným na detailnú znalosť produktov a schopnosť poradiť zákazníkom. 

Naším cieľom bolo využiť prvky z úspešného konceptu divízie kozmetiky a pripraviť riešenie pre divíziiu detergentov. Rozdiel spočíval nielen v komunikácii týchto kategórií, ale i v rozsahu promo akcií. V prípade kozmetiky stačilo vytvoriť tím stálych poradkýň, ktoré promovali kozmetiku v obchodných sietiach počas celého roka. 

 

Hostesky pri regáli alebo ambasádor značky?

Riešenie v podobe zníženia nákladov a s tým súviciace obmedzenie výbavy a ďalších prvkov promotiom sme zavrhli. Výsledkom by totiž bola hosteska pri regáli, bez materiálov so základným kostýmom v podobe trička a v lepšom prípade šiltovky s logom klienta. Výsledky takých akcií sú neuspokojivé hneď z dvoch dôvodov. Hostesky nemajú potrebné schopnosti pre priamy predaj a bez podporných materiálov sú pre zákazníkov "neviditeľné" alebo dokonca obťažujúce. Predajné výsledky tejto "regálovej easy promotion" sú až o 40 % nižšie ako v prípade štandardnej promotion.

Rozhodli sme sa pre inú cestu: s profesionálnou vzdelávacou spoločnostou sme pripravili program "ppm promo academy - hosteska ako ambasádor značky". Zaradali sme do neho spoľahlivé hostesky a promotérov, ktorí sú sociálne smelí, majú chuť sa rozvíjať a už za sebou majú úspechy z predchádzajúcich promo akcií. Programu predchádzal tréning regionálnych manažérov ppm factum, kde sa naučili metódam koučovania s dôrazom na prácu hostesiek priamo v teréne. Vzdelávacia akadémia pozostávala z dvojdenného workshopu a jednodenného "on-the-job" tréningu a bola ukončená certifikáciou úspešných absolventov. 

Príležitosť zúčastniť sa akadémie vybrané hostesky privítali a vnímali jej prínos pre ich osobný a profesionálny rast. Projekt sme podporili aj motivačnou akciou, na ktorej sme spolupracovali s vernostným programom iBOD a zapojili do neho všetky hostesky a regionálnych manažérov.

 

Náklady a prínos projektu

Na príprave základného školiaceho modulu sme spolupracovali so vzdelávacou spoločnosťou a workshop viedol profesionálny tréner, čo boli dve oblasti, ktoré predstavovali vstupnú investíciu. Ostatné náklady neprekročili čiastku za klasické školenie. 

Vďaka častým promo akciám sme mohli výsledky nového prístupu pomerne presne merať. Počas trojmesačnej pilotnej fázy projektu sme zorganizovali viac ako 150 promo akcií na tri rôzne značky detergentov. Zistili sme, že nárast predajov promovaných produktov oproti minulému obdobiu tvoril 48 % a rozdiel predajov absolventiek akadémie oproti štandardne preškoleným hosteskám dosiahol 32 %. Naviac sme sa v priebehu koučovania hostesiek sústredili na základné schopnosti, ktoré sa preukázateľne na konci pilotnej fázy projektu zlepšili u 80 % z nich.

Úspešnosť projektu potvrdzuje aj klient. Simona Matějovičová, trade marketing manažérka spoločnosti Henkel, potvdrzuje, že tento projekt plánuje rozšíriť i na Slovensku. Vďaka vynikajúcim výsledkom prebehne i druhá časť programu v Českej republike.