Podporili sme "Ruky spoja ruky"

03. 04. 2023

Radi by sme sa podelili o skvelú novinku - Podporili sme benefičné podujatie "Ruky spoja ruky", ktoré je zamerané na pomoc zdravotne postihnutým. 

Tento skvelý projekt má veľký význam a sme radi, že sme mohli prispieť svojou finančnou podporou.