Mystery Shopping pre Glenmark

02. 05. 2022

V rámci divízie Retail audit sa nezameriavame iba na obchodné reťazce ale napríklad aj na lekárne, kde sme v rámci Českej a Slovenskej republiky v priebehu marca realizovali Mystery shopping pre spoločnosť Glenmark Pharmaceuticals.

S klientom sme si stanovili cieľ mystery shoppingu, na základe čoho sme zostavili cielený scenár a zoznam otázok, ktoré následne slúžili k hlbšej analýze celej problematiky.