Čo je dôležité pri efektívnej práci v logistike?

12. 10. 2022

Všeobecne sa skladová logistika zaoberá pohybom a uskladnením tovaru na obmedzenom priestore s cieľom o minimalizáciu pohybov „úkonov“ a maximalizáciu presnosti a rýchlosti v čiastkových procesoch: príjme, uskladnení, nachystaní a expedícii.

Efektivita týchto čiastkových procesov je ovplyvnená celou mozaikou faktorov, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa ovplyvňujú. Súhrnne tieto faktory môžeme pomenovať termíny: procesy, personál, technológia, skladová kapacita.

 Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku efektivity v skladovej logistike, sú správne nastavené procesy, ich štíhlosť, jednoduchosť a plynulosť v nadväznosti. V ppm factum všetky spomínané postupy podporujeme využitím správnych technológií a automatizácií. Vďaka správne nastaveným krokom sa darí v sklade minimalizovať počet úkonov, chybovosti a tým maximálne konsolidovať jazdy, chôdzu a ľudskú prácu. Podľa hesla – kto nemá v hlave, má v nohách – treba sa zamyslieť nad optimálnym rozmiestnením položiek v skladových lokáciách, poprípade optimalizovať layout skladu a teda jeho celkové usporiadanie.

 Tieto faktory sú v ppm factum základnými faktormi v efektivite nášho skladu. Vždy ich prispôsobujeme požiadavkám klienta, charakteru tovaru a objednávacím - dodacím rytmom. Máme 11 tis. paletových miest, zariadime cez 31 tis. závozov ročne, všetko samozrejme evidujeme v online systéme. Naši klienti sa na náš vždy môžu obrátiť s akýmkoľvek logistickým alebo skladovacím problémom, zakaždým sa snažíme všetko vyriešiť k ich spokojnosti.

Skladovanie a logistika POS materiálov (ppm.sk)