SKVALITŇUJEME NAŠE SLUŽBY - DÁTA Z MERCHANDISINGU TROCHU INAK - „Shelf Track“ od ppm factum

12. 01. 2015

SKVALITŇUJEME NAŠE SLUŽBY - DÁTA Z MERCHANDISINGU TROCHU INAK - „Shelf Track“ od ppm factum

Využitie informácii z terénu a dopady zavedenia Shelf Tracku do merchandisingového systému:

1.   Presne vieme, či a kedy bol MCHD na danej predajni a vidíme na základe fotodokumentácie jeho prácu v reálnom čase.

2.   Eliminujeme hodiny, ktoré MCHD iba vykazoval ale neodpracoval.

3.   On-line detailný prehľad o exekúcii centrálnych aktivít na reťazcoch:
        •    vieme či DV, ktoré malo byť umiestnené na konkrétnej predajni bolo vystavené alebo nie
        •    všetko je podložené fotodokumentáciou
        •    máme prehľad o DV nielen v deň akcie ale po celú dobu trvania akcie
        •    pokiaľ akcia - DV nestojí,  vieme prečo

4.   On-line výstupy s uvedením nových výrobkov na trh – na základe týchto dát máme informácie, že napr.:
        •    DC reťazcov nezvládajú zaistiť dostatočné množstvo nových výrobkov a dodávateľ prichádza o obrat
        •    poznáme vývoj distribúcie na regáli pre vyjednávanie s reťazcami

5.   Zefektívňujeme merchandisigový panel = úspora hodín a financií.

6.   Odchod nekvalitných MCHD, ktorí svoju prácu nevykonávajú poctivo a snažia sa obchádzať nastavený systém - GPS lokalizácia presného času a miesta.

7.   Každý KAM má sofistikovaný report svojho zákazníka, kde vidí presné vyhodnotenie danej centrálnej akcie – argument pre následné vyjednávanie na reťazci o prípadnej zľave alebo o spätnom bonuse. 

8.   Obchodní zástupcovia a Area manageri sú informovaní o akejkoľvek zmene v tourplane.

9.   Merchandiser je informovaný o všetkých akciách, všetko vidí detailne v PDA, nemôže na nič zabudnúť. 

Stále sa snažíme posúvať naše služby a merchandisingové dáta prostredníctvom systému  „Shelf Track“ sú ďalším krokom tejto nikdy nekončiacej ceste. Sme presvedčení, že tento krok ocenia predovšetkým naši klienti, pre ktorých bola táto inovácia pripravená.  

Tím ppm factum a.s., divízia merchandising.