Vývoj merchandisingových služieb

26. 09. 2022

Už dlhé roky spotrebitelia nakupujú svoj tovar v supermarketoch a hypermarketoch. Vždy, keď idú nakúpiť, všetko nájdu stále na rovnakom mieste v rovnakom regáli v dostatočnom množstve, označené správnou cenovkou atď. Niektorí ale možno ani nevedia, že toto všetko, čo oni berú ako samozrejmosť, až takou samozrejmosťou nie je a za tým všetkým stojí služba , Ktorá sa nazýva Merchandising.

 

 Merchandising je komplexná služba zaisťujúca dostupnosť tovaru, zamedzuje jeho výpadkom, stará sa o to, že u daného výrobku je umiestnený správny POS materiál, cenovka, zabezpečuje stavbu druhotných vystavení, kontroluje expiráciu tovaru, atď.

 Ide o dynamické a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie a aj tieto služby sa musia naďalej prispôsobovať zmenám a zachovať si tak svoju flexibilitu a dôraz na efektivitu.

Z tohto pohľadu je aj pre nás v ppm factum tento rok veľmi zaujímavý a plný zmien. Ale aj vďaka týmto zmenám sa v ponuke našich služieb posúvame neustále dopredu.

 

Podľa posledných trendov spotrebitelia navštevujú obchody menej, zato však robia väčšie nákupy. Čo spôsobuje, že v relatívne krátkom čase tovar rýchlo mizne z regálov, a tie sú behom chvíle prázdne.

V ppm factum všetky tieto zmeny a trendy vnímame a na základe dát následne komunikujeme s našimi klientmi a riešime prípadné zmeny v plánoch servisných návštev, ich dĺžke a početnosti.

Vďaka nášmu systému ShelfTrack dokážeme zefektívniť naše plánovanie a čas, ktorý máme k dispozícii pre servis tovaru našich klientov, môžeme správne rozvrhnúť a zacieliť.

 On-line reporting a fotodokumentácia z prebehnutých servisných návštev sú pre nás už dlhodobo úplným štandardom, ktorý nám okrem iného umožňuje kontrolu kvality vykonávaného servisu, ale aj rýchlu reakciu na novo vzniknuté situácie.

 Aj v tomto odvetví bude z nášho pohľadu kladený dôraz na digitálne technológie, a zber kľúčových dát, ukazujúce množstvo tovaru v predajniach a ich vývoj v čase. Už teraz testujeme úplne nový pohľad na „regál“ cez technológiu Image Recognition, ktorá okrem iného dokáže spracovávať dáta o úrovni skladových zásob na základe monitorovaných odpredajov (kedy zákazník uchopí výrobok a vloží do košíka), vykonávať analýzu vystaveného tovaru na regáli a mnoho ďalšieho.

Už teraz sa tešíme, čo ďalšie nám prinesie vývoj tejto zaujímavej služby v budúcnosti.