Virtual Promoter

30. 01. 2016

Virtual Promoter - ppm factum pripravuje predstavenie novinky vo svete interaktívnej reklamy!

Predstavenie nového, atypického nosiča reklamy prebehne počas Retail Summitu v termíne 1. - 3.2. v hoteli Clarion. Novinka Virtual Promoter (Vip) sľubuje spracovať reklamu, či produktovú ponuku originálnym, úplne novým spôsobom. Vďaka kreatívnej, zábavnej forme aplikácií je možné s pomocou ViP nosiča komunikovať oveľa väčšie množstvo informácií, a to neagresívnou formou, ktorú potenciálny zákazník vníma pozitívne. 

Viac informácii budete môcť nájsť od 1. 2 .2016 na www.virtualpromoter.cz, prípadne otázky sme pripravení zodpovedať na vip@ppmfactum.cz

https://www.youtube.com/watch?v=OnmtlsOqelk