Sú stále potrební anketári?

13. 09. 2022

V posledných rokoch je stále populárnejší online výskum. Či už ide o veľké kvantitatívne štúdie, online skupinové diskusie alebo dokonca hĺbkové rozhovory. Výhody sú nesporne rýchlosť, menšia finančná náročnosť a tiež pohodlie pre respondentov. Otázka teda znie takto – je vôbec potrebné robiť výskum pomocou anketárov?

V ppm factum Research stále udržujeme anketársku sieť. Nebolo ľahké, ju udržať počas pandémie Covid-19, ale teraz sa ukazuje, že tradičnému výskumu pomocou rozhovorov anketárov s respondentmi, ešte nieje koniec. Ako inak by sme boli schopní realizovať napr.

  • Prieskum medzi Ukrajincami, ktorí k nám utiekli pred vojnou.
  • Prieskum medzi prevádzkovateľmi adiktologických služieb.
  • Prieskum spokojnosti, s práve prebehnutým nákupom priamo na predajni.
  • Šetrenie medzi bezdomovcami (v spolupráci s terénnymi pracovníkmi).

Je vidieť, že bez anketárov to v mnohých prípadoch nejde. Zvlášť, ak je cieľová skupina pre prieskum nejako obmedzená. Môže sa jednať o geografické obmedzenie (malé územie), špecifické sociálne skupiny, nutnosť zistiť aktuálne nálady v teréne a pod. Domnievame sa teda, že vďaka našej anketárskej sieti, ktorá funguje nepretržite už od roku 2004, dokážeme pokrývať mnoho oblastí, ktoré pomocou online dotazníka jednoducho zistiť, nejdú.