Skladovanie a logistiku máme na každodennom poriadku.

18. 11. 2022

Nedávno sme sa všetci stretli s pandémiou Covid-19, kedy bolo nutné v prvom rade ochrániť zdravie našich zamestnancov a ich blízkeho okolia a súčasne zabezpečiť všetky procesy skladu a logistických služieb pre našich klientov. Samozrejmosťou pre našu spoločnosť bolo udržanie všetkých interných procesov, ISO noriem a vládnych nariadení. Pre zaistenie plynulého chodu sme rozdelili interný tím na dve smeny tak, aby sa vzájomne nestretávali, a tým sme zabezpečili neprerušený chod všetkých skladovacích a logistických služieb.

 

V súčasnej turbulentnej dobe sa snažíme prispôsobiť naše podnikanie a interné procesy skladovania vývoju trhu a eliminovať tým negatívne aspekty ovplyvňujúce nielen nás, ale predovšetkým našich klientov. Ako všetky spoločnosti sa aj my stretávame s energetickou krízou a vysokou infláciou. Náš cieľ je optimalizovať rastúce náklady neutíchajúcim zlepšovaním procesov, technológií, investíciami do nového zariadenia či rozvojom zamestnancov, ktoré podporia našu snahu, aby bol dopad na našich klientov čo možno najmenší.

 

Nevzdávame sa, ba naopak! Naším hlavným cieľom naďalej zostáva zlepšovať už aktuálne nastavený vysoký štandard našich logistických služieb. Slovo „NIE“ nepoznáme…. Vždy sa snažíme nájsť najefektívnejší variant riešenia požiadavky našich klientov pri správnom zabezpečení jednotlivých logistických úkonov od prijatia tovaru na sklad, fyzickú kontrolu, zaevidovanie do systému, uskladnenie na správnu pozíciu až po vyskladnenie, kompletizáciu, zabalenie a jeho bezpečné doručenie na miesto určenia. Neprekvapí nás žiadna požiadavka. Každý klient má svoje potreby, a preto vždy po konzultácii s klientom hľadáme najlepšie individuálne riešenie. Niekedy je potrebné uskladniť veľké množstvo drobností a druhýkrát zase nadrozmerné „nadpaletové“ POS vybavenie predajní. Nie je problém! Náš tím si s tým poradí.

 

Všetka komunikácia s klientmi a riešenie požiadaviek sa deje vo svete on-line systému. On-line systém ppm factum, je interne vyvinutý a plne spravovaný našou spoločnosťou. Prešiel kompletnou inováciou a stále ho vylepšujeme a upravujeme na základe každodenných skúseností a získanej spätnej väzby od klientov. Primárnym cieľom je jednoduché a prehľadné on-line prostredie, ktorému klient ihneď a intuitívne porozumie a ako sa hovorí, mal všetko ihneď „po ruke“. Klient má cez individuálne prihlásenie všetky svoje zásoby aj komunikáciu permanentne pod kontrolou a na jednom mieste – kedykoľvek a kdekoľvek. Tým šetrí svoj drahocenný čas, pretože nemusí nikam volať či jazdiť a všetko komplikovane vysvetľovať.

 

Naše skúsenosti a inovácie sú podložené dlhoročným servisom na poli skladovania a logistiky, ktorý poskytujeme ako malým, stredným, tak aj veľkým nadnárodným spoločnostiam. Naši klienti nám pomáhajú rásť, snažíme sa ísť s dobou a bezodkladne reagovať na zmeny trhu. „Pasujeme“ náš servis na aktuálne potreby našich klientov, čím nie sme pre našich klientov iba poskytovateľom služieb, ale stávame sa jej plnohodnotným partnerom pri ich podnikaní.