ppm factum opäť pomáha

21. 03. 2022

Aj nás v ppm factum veľmi zasiahla situácia posledných dní. Chceli by sme za celé ppm factum vyjadriť našu podporu Ukrajine.

Sme pyšní na našich zamestnancov, ktorí na nič nečakali a ihneď začali posielať pomoc ako vo forme finančných prostriedkov ale i vecných darov. Ich pomoc neprestáva a stále sa zapájajú do rôznych solidárnych programov.

Chceli by sme im touto cestou poďakovať.

Spoločnosť ppm factum prispela čiastkou 50 000 Kč prostredníctvom nadácie Človek v ohrození.

Veľmi dúfame, že táto situácia čim skôr skončí a Ukrajinci budú môcť žiť v pokoji a miery.

Tím ppm factum