Nová spolupráca s miestopredaja.sk

18. 10. 2022

Vďaka skvelej spolupráci s miestopredajom.sk na projekte Visa Czech Top Shop sa nám podarilo nadviazať spoluprácu aj v rámci slovenskej pobočky s miestopredaja.sk. Sme tak hrdou súčasťou súťaže Visa Slovak Top Shop 2022, kde každý mesiac formou mystery shoppingu pomáhame hodnotiť nominované kamenné predajne. Z 12 víťazov jednotlivých mesiacov potom určí finálová porota záverečné poradie a zvolí najlepšiu predajňu roka.