MERCHANDISING FUNGUJE

02. 01. 2015

Merchandising je funkčným nástrojom podpory v mieste predaja. Toto zistenie je výstupom z interného monitoringu v rámci bežiacich projektov jednotlivých klientov Merchandising divízie spol. ppm factum. Prínos tejto činnosti je viditeľný naprieč jednotlivými merateľnými ukazovateľmi, napr. 

·         Efektivita merchandisingu – DOSTUPNOSŤ (náklady na službu vs. strata zapríčinená neprítomnosťou sortimentu na regáli)

·         Efektivita merchandisingu – DISTRIBÚCIA (v porovnaní predajní s a bez merchandising servisu)

·         Efektivita merchandisingu – PREDAJE (ako sekundárny prejav merchandising servisu)

·         Efektivita merchandisingu – SEKUNDÁRNA POZÍCIA (dostupnosť AKČNÉHO sortimentu na druhotnom vystavení)

Výsledkom týchto jednotlivých pohľadov a meraní sú jednotky až desiatky percentuálnych bodov v prospech merchandisingu ako podpory v mieste predaja.  

Pre viac informácii nás kontaktujte, radi Vás navštívime a predstavíme vyššie uvedené hodnoty a informácie. 

Tím ppm factum a.s., divízia merchandising.