Máte to tak aj Vy? „Máme hromadu dát, ale nemáme čas ich spracovať…“

03. 11. 2022

Poznáte ten stav, kedy máte k dispozícii veľkú kopu dát, ale buď nemáte čas, alebo si koľkokrát neviete rady s tým, ako dáta poskladať a získať čitateľný ucelený prehľad? Áno?! Tak presne tomuto stavu sa u našich klientov snažíme predchádzať.

Cieľom našej divízie Retail auditu je klientom dodávať dáta už na „zlatom podnose“, teda ucelené, prehľadné a ihneď čitateľné. K tomuto účelu nám skvele pomáha aj takzvaná infografika, všeobecne povedané efektívne poskladaný obrázok, graf, či tabuľka z ktorých je možné rýchlo a efektívne vstrebať tie najdôležitejšie informácie.

Najväčšími benefitmi infografiky je pre našich klientov bezpochyby urýchlenie práce s doručenými dátami. Keďže práve čas je v dnešnej dobe jedným z najcennejších komodít. Naši zákazníci nemusia tráviť svoj drahocenný čas s grafickou úpravou dát a ich finálnym zobrazením, ale získajú nástroj, v ktorom sa ľahko zorientujú a sú si schopní ihneď dohľadať aktuálne potrebnú informáciu, ktorú môžu obratom zdieľať so svojimi kolegami, môžu ju použiť pre svoje dôležité strategické rozhodnutie, či o ňu môžu doplniť naliehavý report pre svojho nadriadeného.

Výhodou použitia inforgrafiky môže byť aj zaujatie publika. Pre niektorých poslucháčov znamená vidina veľkého objemu čísel niečo nepochopiteľné, a teda číslam nevenujú toľko pozornosti, koľko by sme koľkokrát chceli či potrebovali. Pokiaľ však tie isté hodnoty preformulujeme do prehľadného grafu, tabuľky či obrázku, potom je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že si získame nielen pozornosť publika, ale že si všetci odnesú práve tie závery a informácie, ktoré potrebujeme.

Máte aj Vy nejakú zaujímavú pomôcku na prezentáciu či analýzu dát? Podeľte sa s nami akú!