K úspechu značky Strongbow na Slovensku sme prispeli i my.

09. 10. 2015

Sme hrdí, že k úspešnému etablovaniu  značky Strongbow na Slovenskom trhu sme mohli prispieť i my. Počas niekoľkých mesiacov sme dostávali najobľúbenejší cider na svete do povedomia slovenských spotrebiteľov formou in-store promotion, HoReCa a outdoor samplingu.

Ďakujeme spoločnosti Heineken a.s. za dôveru.